Modern Fizika Gépészeknek

 

Előadások

 

 1. A speciális relativitás elmélet alapfogalmai

  1. 1. A fizika alapfogalmai,   Áttérés egyik inercia rendszerről egy másik inercia rendszerre Első előadás  

  2. 2. A Michelson-Morley kísérlet és a Lorentz transformáció, A Lorentz transzformáció és néhány következménye  

  3. 3. Sajátidő, Négyes vektorok  

  4. 3. Négyes impulzus, energia  

 2. Bevezetés a kvantummechanikába

  1. 4. A kvantummechanika kísérleti előzményei 

  2. 5. Hullámmechanika: Schrödinger-egyenlet, hullámfüggvény. Kontinuitási egyenlet 

  3. 6. A Schrödinger-egyenlet megoldásai egyszerű rendszerek esetében 

  4. Valószínűségi áramsűrűség 

  5. Rövid összefoglaló a differenciál operátorokról 

  6. Lineáris operátorok 

  7. 7. Egydimenziós szórásprobléma, alag]teffektus 

  8. 8. Lineáris operátorok, impulzus, hely, Hamilton operátor, felcserélési relációk. 

  9. Harmonikus oszcillátor, léptető operátorok 

  10. 9. Méréselmélet. Ehrenfest tételek. A mérések szórása és határozatlansági relációk. 

  11. 10. Az atomfizika alapjai 

  12. 11. Az elektron spin, a periódusos rendszer felépítése 

 3. Kvantummechanika jegyzetek

  1. 1. Kvantummechanika jegyzet 

  2. 2. Geszti Tamás: Kvantummechanika  

 4. Bevezetés a szilárdtestfizikába

  1. 12. Kristályrácsok, rácsrezgések (lineáris lánc), reciproktér, Brillouin zóna 


Gyakorló feladatok

Beadandó feladatok

Eredmények